Om oss

Hammars historia

Det hela började 1959 då den företagsamme Jaan Johansson bestämde sig för att starta Hammars Trä, endast 19 år gammal.
Idag över 50 år senare, bedrivs företaget aktivt av nästa generation, James Johansson och John Johansson efter Jaans plötsliga bortgång samma dag som han fyllde 69 år 2009. Därmed lever familjeföretaget vidare och kommer att fortsätta att utveckla Hammars i sann entreprenörsanda.

Sedan starten har Hammars succesivt byggts upp till att omfatta den breda verksamheten som företaget har idag. Det började blygsamt med kontor på sex kvadratmeter och en anställd. Men affärerna gick bra, trots den hårda konkurrensen i rivningsbranschen. Ett annat affärsområde var att sälja byggmaterial, både begagnat och nytt. Hammars höll på med återvinning långt innan ordet var uppfunnet.

När den stora rivningsbommen kom på 70-talet bildades Hammars Rivningsfirma. Så småningom slogs de båda firmorna ihop till Hammars Trä & Rivningsfirma AB. Nu etablerade man sig i Mölndal på Heliumgatan och byggde nytt lager och kontor.

Här kunde företaget expandera och lokalerna har successivt byggts ut. År 1981 bildades Hammars Kabin AB och 1992 bildades Hammars Trä AB och Hammars Riv AB, för att få varje företag specifik efter företagets uppväxt.

Hammars Kabin AB’s sysselsättning är uthyrning av flyttbara lokaler, modulbyggnader, paviljonger, kabiner, toaletter och förrådscontainrar.

I Hammars Trä AB koncernen ingår idag Hammars Kabin AB och Hammars Handel AB. Hammars Riv AB och Hammars Bygg AB är nedlagda företag sedan 2010. Hammars Lighting AB är funktionerat under Hammars Kabin AB, Hammars har även genom åren etablerat sig i Serbien, Estland och Thailand.

Håll utkik efter nya kommande idéer från den nya generationen…