Bostadsmoduler

Befolkningen ökar kontinuerligt och därmed söker sig fler och fler in till storstäderna, framför allt studenter. Vilket leder till ett större behov av bostäder. Samtidigt som människor i genomsnitt lever längre idag och där också ökar antalet pensionärer som i sin tur bidrar till brist för äldreboende. Och nya bostäder kan inte byggas tillräckligt snabbt för att fylla allas behov.

Även plötsliga olyckor är framme då och då, som vatten- eller brandskador som gör bostaden obeboelig och akut boende kris skapas för en berörd familj.
Vi vill se en bättre framtid där landets resurser inte ska begränsas av brist på bostad. Därav har vi tänkt igenom och redan börjat planera olika typer av lösningar som skulle kunna gynna både kommun och alla runt omkring.
Hammars Moduler kan hjälpa er att skapa nya:

Flexibilitet

Våra moduler är så flexibla att de kan byggas om efter era unika behov, och vill ni inte tänka för mycket på det kan vi ta fram förslag åt er som gynnar alla parter.

Planlösning och Upplägg

Våra moduler kan bäst efterliknas lägenheter i olika storlekar även i flera våningar. De går att konfigurera om till 1’or, 2’or eller 3’or.
Självklart tänker vi även på tillgängligheten så att exempelvis rullstolsburna kan använda lägenheterna med större dörröppningar, fullt handikaps anpassade toaletter om så önskas m.m. Alla ska ha det bra.

Finns det speciella önskemål om större eller andra behov så går det också att lösa. Vill ni ha trappan inomhus eller under tak, eller varför inte korridoren också? Om ni vill kan vi se till att hela konceptet är inomhus så att det känns som en riktig byggnad. Data och tv uttag i alla rum? Inga problem.
Med våra moduler är det bara fantasin som sätter stopp för vad vi kan skapa för er. 

Kostnads - och Miljö Effektivt

Att bygga nytt är dyrt, det är ingenting okänt. Det är där vi kommer in och hjälper till med ett alternativt sätt att uppnå era mål på ett billigare sätt, som dessutom många gånger är fräschare än en vanlig byggnad. På grund av möjligheterna att enkelt bygga om modulerna kan vi snabbt sätta ihop er vision. Och ni behöver inte tänka på dyra driftskostnader då vi har flera olika uppvärmnings och ventilations system och anpassar dem så att det blir så lönsamt som möjligt för just er typ av lägenhetslokal. Exempelvis ett system som tar in ny och fräsch luft in i lokalerna men som samtidigt återvinner värmen. På så vis kan ni bokstavligen andas lugnt och samtidigt sänka kostnaderna. För att inte nämna att det gynnar miljön med sänkt förbrukning av naturresurser. 

​Enkel Transport och Etablering

Våra moduler fraktas enkelt på en kranbil och lyfts på plats snabbt med samma enhet. De är speciellt konstruerade för enkelt och snabbt montage. Vi ser till att allt är tätat och stabilt innan vi överlämnar byggnaden till er. Efter det är det bara att flytta in, vilket normalt sett sker ca 1 vecka efter det att modulerna är redo för transport. Detta beror självklart lite på storleken av lägenhetshus ni beställer.

Lika enkel Avetablering

​Vår modulsort är lika enkel att demontera som den är att sätta ihop. När det väl är dags att säga upp enheterna kan du känna dig trygg med att det är både enkelt och går snabbt.